Search

Våra kunder har alltid en mycket god kunskap om sin verksamhet och hur de ska nå sina mål. De vet däremot inte alltid var de ska hitta nya kollegor. Eller har inte tiden. Det är där vi kommer in. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram en realistisk och passande tjänstebeskrivning. Sedan genomför vi ett omfattande kartläggningsarbete. Vi väntar inte på svar från en annons eller utgår från något begränsat nätverk eller en databas. Vi ger oss ut och hittar den allra bästa personen för just er tjänst.

Vi arbetar med egna nätverk och kanaler, men använder oss även av digitala kanaler, sociala medier och nätverk. Ibland vill våra kunder synas i annonser, ibland inte.

Varje kandidat utvärderas och analyseras i form av intervjuer, tester och referenser. Vi ger ett förslag på de tester som passar för just den aktuella tjänsten. Kanske är det bra att närmare analysera vad som motiverar en framtida säljare? Eller den numeriska förmågan hos en ekonom?

Testbatteri: OPQ, OPQ32r, Motivationstest, MQ, Begåvningstest, Verify, 360° & Personlighetstester.

Kunden träffar de kandidater som gått igenom vårt nålsöga.

Innan kandidaten börjar sin anställning hos kunden ringer vi alltid referenser och kan även genomföra bakgrundskontroll. Dessa sker av tredje part.

En bakgrundskontroll tillför:

  • Verifiering av att uppgifterna i kandidatens CV stämmer och motsvarar dina krav.
  • En möjlighet för rekryterande chefer att utvärdera kandidaten baserat på verifierad och vidimerad fakta, där eventuella avvikelser synliggörs och diskuteras.
  • En rättvis och trygg anställningsprocess. Det ska aldrig kunna löna sig att fuska i sin ansökan. Den som lämnar felaktiga uppgifter ska inte komma förbi de som varit ärliga.

Att anställa olämpliga medarbetare riskerar skada varumärket, leda till kostnader och medföra en negativ inverkan på arbetsmiljön.

Genom rekryteringsprocessen råder en total transparens. Longlist och Shortlist godkänns av kunden, innan vi tar kontakt med presumtiva kandidater.  Och resultatet av arbetet presenteras för att våra kunder ska få ytterligare ett värde av vårt samarbete. Exempelvis kunskap om hur marknaden ställer sig till företagets varumärke, erbjudande och annan viktig business intelligence som kan användas vid bla.s. Employment branding.

Att rekrytera rätt person kan ibland kännas dyrt och tidskrävande. Men det är vid felrekrytering det blir mer kostsamt och tidsprövande. Därför är det viktigt att ha en gedigen rekryteringsprocess.

Våra kunder vinner på vår noggrannhet, erfarenhet och passion.